sample image

 

 

 

 

Dobrodošli!

Ja sam Maja Vujin, rođena 1980.godine. Po profesiji sam dipl. psiholog. Nakon studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Beogradu radno iskustvo sticala sam u više oblasti u kojima psihologija nalazi svoju primenu, u vaspitno-obrazovnim, zdravstvenim i institucijama socijalne zaštite. Radim u okviru edukacija na akreditovanim seminarima. Član sam Društva psihologa Srbije, a kao Bahov praktičar član Udruženja za promociju medicinskog sistema dr E. Baha. Živim i radim u Novom Sadu.

Po mom ličnom i profesionalnom uverenju svako ljudsko biće je jedinstvena celina svojih misli, emocija, telesnih senzacija i ponašanja koju tokom života oblikuju odnos prema samom sebi i interakcije sa drugima i okolinom. Susret sa klijentom posmatram kao ravnopravnu relaciju poverenja i podrške, u kojoj zajednički identifikujemo i razumevamo problem, a potom tražimo zdrave i adekvatne načine suočavanja sa brojnim životnim izazovima. Bahove kapi su postale sastavni deo mog pristupa klijentu, one nadograđuju  i zaokružuju psihološki tretman. U radu koristim različite psihološke metode i tehnike, a Bahove kapi, kao podršku iz prirode, klijentu preporučujem između dva razgovora.