sample image

 

 

 

 

 

 

Psihološki tretman

Čovek oduvek teži da spozna zakone svog unutrašnjeg bića, svoje psihičke stvarnosti. Upoznati sebe, prepoznati i razviti svoje potencijale, uspostaviti skladne odnose smisao je postojanja. Na tom putu važno je da negujemo i očuvamo sopstveni mir i zdravlje. Ali, to uvek nije lako! Vreme i način života u kojima živimo i odnos prema sebi i drugima deluju tako da nekad ne primećujemo, a nekad zanemarujemo znake upozorenja, a kao posledicu imamo narušeno psihofizičko zdravlje.

U toku života svi prolazimo kroz određene faze i nailazimo na brojne prepreke u nama i oko nas koje treba savladati. Ukoliko u tome ne uspevamo javljaju se napetost, neprijatnost, neraspoloženje, neprilagođenost i druga emotivna i mentalna stanja. Kada počinju da nas preplavljuju stanja emotivnog nemira, kada se ne osećamo dobro i kada nismo raspoloženi stvorena je podloga za nastanak problema. Sa učestalim, intenzivnim i dugotrajnim negativnim stanjima se moramo suočiti kako bi povratili narušenu unutrašnju ravnotežu.

Psihološka pomoć pruža mogućnost da se problem koji se nalazi pred nama, a prevazilazi naše trenutne snage i kapacitete uz stručno lice istraži i reši. Dijalog psihologa i klijenta podrazumeva otvorenu komunikaciju bez procena i osuđivanja.

Možemo da radimo na suočavanju sa stanjima koja nas blokiraju (anksioznost, strah, tuga, bes, nošenje sa zdravstvenim problemima, usamljenost, bezvoljnost, preosetljivost…), na promeni obrazaca ponašanja da bismo živeli srećnije (loše navike, problemi ponašanja, učenja, interpersonalni odnosi…) ili na unapređenju svog ličnog razvoja (samopuzdanje, veštine komunikacije…). Psihološka podrška namenjena je deci, mladima i odraslima.