sample image

 

 

 

 

Bahove cvetne kapi

Priroda nas strpljivo čeka da joj se vratimo i u njoj nađemo odgovore za kojima tragamo. Bahovi cvetni preparati već osamdeset godina ljudima širom sveta na jedinstven i potpuno prirodan način omogućuju pomoć i povratak sebi i svojoj autentičnosti.

Pristup dr Baha


Tvorac ovog sistema je dr Edvard Bah (Edward Bach, 1886-1936), po akademskom obrazovanju lekar-bakteriolog, patolog i homeopata koji je još dvadesetih godina prošlog veka smatrao da čoveka treba posmatrati kao celinu. U svojoj praksi više pažnje posvećivao je svojim pacijentima i njihovoj osobenosti nego simptomima njihovih bolesti. Lično iskustvo sa teškom bolešću odvelo je dr Baha na put spoznaje da je suštinski razlog bolesti narušena mentalno/emotivna ravnoteža i da je za ozdravljenje važno osvestiti i eliminisati sopstvena negativna emotivna i mentalna stanja i reakcije. Govorio je da je svako biće srećno i zdravo sve dok je u vezi sa svojom prirodom, sa onim što jeste, a da je udaljavanje od svoje prirode pravi razlog našeg nezadovoljstva i bolesti. Smatrao je da, čovek kao deo prirode u njoj može i pronaći načine kako osnažiti organizam i vratiti ga u optimalno stanje. Krenuo je u prirodu, po brdima i dolinama Engleske nalazio je i posmatrao različite biljke, nijhovo ponašanje i život. Sačinio je sistem preparata koji je jednostavan za upotrebu, potpuno bezbedan i dostupan svima. Cvetnim esencijama i znajući istinu da su osećanja osnovni uzrok oboljevanja produžio je i vlastiti život, za devetnaest godina, uprkos bolesti i negativnim prognozama lekara.


Bahove kapi


Medicinski sistem dr Baha čini 38 pojedinačnih preparata i još jedan preparat (Rescue Remedy) koji je kombinacija pet preparata. To sistem i broj preparata čini konačnim (39). Svi preparati su biljnog porekla, neki su trave, neki drveće i načinjeni su od cvetova biljaka, osim jednog koji je napravljen od izvorske vode. Nijedna biljka nije otrovna ni opasna za ljudsku upotrebu, bez obzira na koji je način koristimo. Bahove kapi pokrivaju sva poznata mentalna i emotivna stanja zajednička svim ljudima.
Kapi su podeljene u sedam grupa:


 • Za one koji pate od straha

 • Za one koji pate od nesigurnosti

 • Nedostatak interesa za aktuelna zbivanja

 • Za usamljenost

 • Za preosetljivost na uticaje i ideje

 • Za utučenost ili očaj

 • Za preteranu zainteresovanost za dobrobit drugih.

 • Bahovi preparati, dokazano kliničkim iskustvima, potpuno su neškodljivi, pri upotrebi nema neželjenih efekata, nema navikavanja, preparat ne može da se predozira. Primena kapi ne isključuje korišćenje lekova druge vrste. Nema kontraindikacija za preparate, mogu da ih koriste bebe, trudnice, porodilje, mala deca, stare i bolesne osobe. Efikasne su i u negovanju biljaka i životinja. Preparati nisu osetljivi na spoljne uticaje (svetlost, zračenja, mirise...) te je njihovo čuvanje jednostavno.

  Ko, kada i zašto može da koristi Bahove kapi?


  Bahove cvetne kapi namenjene su ljudima svih generacija koji se suočavaju sa raznim psihološkim teškoćama u svom svakodnevnom životu. Koliko god različito doživljavali te teškoće, broj i vrsta problema od kojih patimo su oduvek i u suštini isti. Detinjstvo i odrastanje, porodični i partnerski odnosi, roditeljstvo, odnosi sa drugim ljudima, stres na poslu, starenje, situacije su u kojima kapi mogu da nam pruže podršku. Upotrebljavaju se u akutnim situacijama stresa, kao i u situacijama trajnijih neraspoloženja i nezadovoljstava. Pored eliminisanja negativnih stanja Bahove cvetne kapi možemo koristiti i za razvoj naših potencijala, tj. za rast i razvoj sopstvene ličnosti kako bismo život učinili srećnijim i ispunjenijim.

  Dva osnovna cilja preparata su da nam osvetle naša negativna stanja i da nam pomognu da ih prevaziđemo. Kapi deluju tako da usmeravaju našu svest na prepreku koja narušava ravnotežu i zatim postepeno eliminišu tu prepreku. Svi preparati postupno, „sloj po sloj“ i neagresivno uspostavljaju prirodno stanje zdravlja i omogućuju da se konstruktivno nosimo sa svakodnevnicom. Mogu se koristiti preventivno, terapijski ili u procesu rehabilitacije.